Zadanie #134

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać aż 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: pole sześcianu, trójkąty przystające, Twierdzenie Pitagorasa i trójkąt równoboczny.

Treść zadania

Punkty \( K \), \( L \) i \( M \) są środkami krawędzi \( BC \) , \( GH \) i \( AE \) sześcianu \( ABCDEFGH \) o krawędzi
długości \( 1 \) (zobacz rysunek). Oblicz pole trójkąta \( KLM \).

Zadania maturalne - Pole sześcianu

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dorysowujemy odcinki \( AK \), \( KG \) i \( EL \).

Zadania maturalne - Pole sześcianu

Trzy otrzymane trójkąty \( AKM \), \( GKL \) i \( ELM \) są przystające, a więc nasz szukany trójkąt jest równoboczny.


Zobacz więcej tutaj: Wzory materalne - Stereometria i Wzory maturalne - Planimetria

Rozwiązanie zadania

Dorysowujemy odcinki \( AK \), \( KG \) i \( EL \).

Zadania maturalne - Pole sześcianu

Trzy otrzymane trójkąty \( AKM \), \( GKL \) i \( ELM \) są przystające, a więc nasz szukany trójkąt \( KML \) jest równoboczny, obliczamy długość boku tego trójkąta. Najpierw z Pitagorasa liczymy długość boku \( AK \).

\[ AK=\sqrt{AB^{2}+BK^{2}}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\sqrt{\frac{5}{4}} \]

Znając długość boku \( AK \) liczymy z Pitagorasa długość \( MK \).

\[ MK=\sqrt{AK^{2}+AM^{2}}=\sqrt{\frac{5}{4}+\frac{1}{4}}=\sqrt{\frac{3}{2}} \]

Podstawiamy do wzoru na pole trójkąta równobocznego.

\[ P_{KML}=\frac{MK^{2}\sqrt{3}}{4}=\frac{\frac{3}{2} \cdot \sqrt{3}}{4}=\frac{3\sqrt{3}}{8} \]