Zadanie #116

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: Twierdzenie Pitagorasa i prostopadłościan.

Treść zadania

W prostopadłościanie \( ABCDEFGH \) mamy: \( \left|AB\right|=5 \), \( \left|AD\right|=4 \), \( \left|AE\right|=3 \). Który z odcinków \( AB \), \( BG \), \( GE \), \( EB \) jest najdłuższy?

 
Zadanie prostopadłościan
 

A) \( AB \)
B) \( BG \)
C) \( GE \)
D) \( EB \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Długości brakujących długości boków możemy obliczyć korzystając z Twierdzenia Pitagorasa \[ a^{2}+b^{2}=c^{2} \]

Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Stereometria

Rozwiązanie zadania

Nanosimy dane na rysunek.
 
Zadanie prostopadłościan
 
Brakujące długości liczymy korzystając z Twierdzenia Pitagorasa.
\[ a^{2}+b^{2}=c^{2} \]\[ BG^{2}=BF^{2}+FG^{2}=9+16=25 \]\[ GE^{2}=EF^{2}+FG^{2}=25+16=41 \]\[ EB^{2}=EF^{2}+FB^{2}=25+9=34 \]

W powyższych równaniach obliczone mamy kwadraty długości poszczególnych odpowiedzi, ale na ich podstawie możemy jednoznacznie wskazać, że najdłuższy z nich jest bok : \( GE \)