Zadanie #106

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: ostrosłup, trójką równoramienny, objętość ostrosłupa, trójkąt prostokątny, trójkąty przystające oraz twierdzenie Pitagorasa.

Treść zadania

Podstawą ostrosłupa \( ABCD \) jest trójkąt \( ABC \). Krawędź \( AD \) jest wysokością ostrosłupa (zobacz rysunek).

Zadanie maturalne

Oblicz objętość ostrosłupa \( ABCD \), jeśli wiadomo, że \( \left|AD \right|=12 \), \( \left|BC \right|=6 \), \( \left|BD \right|=\left|CD \right|=13 \).

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Z trójkąta prostokątnego \( ABD \) wyliczamy długość krawędzi podstawy \( AB \). Następnie obliczamy wysokość podstawy z twierdzenia Pitagorasa. Mając wysokość obliczamy pole podstawy i na koniec objętość ostrosłupa.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Stereometria

Rozwiązanie zadania

Nanosimy dane na rysunek:
Zadanie maturalne
Z trójkąta prostokątnego \( ABD \) wyliczamy długość krawędzi podstawy \( AB \).
\[ AB=\sqrt{BD^{2}-AD^{2}}=\sqrt{13^{2}-12^{2}}= \]\[ =\sqrt{169-144}=\sqrt{25}=5 \]
Zadanie maturalne
Wysokość podstawy możemy obliczyć ponownie korzystając z twierdzenia Pitagorasa.
\[ h=\sqrt{5^{2}-3^{2}}=\sqrt{25-9}=\sqrt{16}=4 \]
W kolejnym kroku obliczamy pole podstawy:
\[ Pp=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4=12 \]
Objętość ostrosłupa wynosi:
\[ V=\frac{1}{3}\cdot Pp\cdot AD \]\[ V=\frac{1}{3}\cdot 12\cdot 12=48 \]