Zadanie #99

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: elementy statystyki i średnia arytmetyczna.

Treść zadania

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \( x,\: 3,\: 1,\: 4,\: 1,\: 5,\: 1,\: 4,\: 1,\: 5 \) jest równa \( 3 \). Wtedy

A) \( x=2 \)
B) \( x=3 \)
C) \( x=4 \)
D) \( x=5 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wykorzystujemy wzór na średnią arytmetyczną \[ \bar{x}=\frac{x_{1}+x_{2}+...+x_{n}}{n} \] Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Statystyka

Rozwiązanie zadania

Wykorzystujemy wzór na średnią arytmetyczną
\[ \bar{x}=\frac{x_{1}+x_{2}+...+x_{n}}{n} \]

\[ \frac{x+3+1+4+1+5+1+4+1+5}{10}=3 \: \: /\cdot 10 \]\[ x+25=30 \Rightarrow x=5 \]