Zadanie #124

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: rozwiązywanie równań, średnia ważona oraz elementy statystyki.

Treść zadania

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób w rodzinie Liczba uczniów
3 6
4 12
x 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \( 4 \). Wtedy liczba \( x \) jest równa

A) \( 3 \)
B) \( 4 \)
C) \( 5 \)
D) \( 7 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Podstawiamy dane z tabeli i liczymy średnią ważoną. Rozwiązując typowe równanie.

Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Średnia ważona

Rozwiązanie zadania

Liczymy średnią ważoną. Wszystkich uczniów jest \( 6 + 12 + 2 = 20 \), więc:

\[ 4=\frac{3 \cdot 6 + 4 \cdot12+x \cdot 2 }{20} \]
\[ 4=\frac{9 + 24+x}{10} \;\; / \cdot10 \]
\[ 40=33+x \Rightarrow x=7 \]