Statystyka

Zadania – Statystyka

Przygotowanie do matury – Elementy statystyki – są to ogólne zadania ze statystyki, w dziale tym obliczamy różnego rodzaju średnie np: średnią arytmetyczną, geometryczną czy ważoną. Do podstawowych obliczeń możemy zaliczyć również medianę czy obliczenia odchylenia czy błędu bezwzględnego. Więcej na ten temat w dziale wzory maturalne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 487

zamknięte

Mediana uporządkowanego niemalejącego zestawu sześciu liczb: \( 1,2,3,x,5,8 \) jest równa \( 4 \). Wtedy:

A)
\( x=2 \)
B)
\( x=3 \)
C)
\( x=4 \)
D)
\( x=5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 98

zamknięte

W zestawie \( \underbrace{2, \,2, \,2, ... , \,2,}_\text{m liczb} \,\underbrace{4, \, 4, \, 4, ... , \, 4}_\text{m liczb} \) jest \( 2m \) liczb \( (m\geq 1) \), w tym \( m \) liczb \( 2 \) i \( m \) liczb \( 4 \). Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe:

A)
\( 2 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( \frac{1}{\sqrt{2}} \)
D)
\( \sqrt{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 312

zamknięte

Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa \( 500 \) zł. Za pięć z tych akcji zapłacono \( 2300 \) zł. Cena szóstej akcji jest równa:

A)
\( 400 \)
B)
\( 500 \)
C)
\( 600 \)
D)
\( 700 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 194

zamknięte

Uczniowe pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: "Ile osób liczy twoja rodzina?" Wyniki przedstawiono w tabeli. Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \( 4 \). Wtedy liczba \( x \) jest równa:

Liczba osób w rodzinie Liczba uczniów
3 6
4 12
x 2
A)
\( 3 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( 5 \)
D)
\( 7 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 205

zamknięte

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \( x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5\) jest równa \( 3\). Wtedy:

A)
\( x=2\)
B)
\( x=3\)
C)
\( x=4\)
D)
\( x=5\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 354

zamknięte

Cztery liczby: \( 2,3,a,8,\) tworząc zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: \( 5,3,6,8,2\). Zatem:

A)
\( a=7\)
B)
\( a=6\)
C)
\( a=5\)
D)
\( a=4\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 142

zamknięte

Średnią arytmetyczna zestawu sześciu liczb: \( 2x,4,6,8,11,13, \) jest równa \( 5. \) Wynika stąd, że:

A)
\( x=-1 \)
B)
\( x=7 \)
C)
\( x=-6 \)
D)
\( x=6 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 70

zamknięte

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: \( 5,x,1,3,1 \) jest równa \( 3 \). Wtedy:

A)
\( x=2 \)
B)
\( x=3 \)
C)
\( x=4 \)
D)
\( x=5 \)