Statystyka

Zadania – Statystyka

Przygotowanie do matury – Elementy statystyki – są to ogólne zadania ze statystyki, w dziale tym obliczamy różnego rodzaju średnie np: średnią arytmetyczną, geometryczną czy ważoną. Do podstawowych obliczeń możemy zaliczyć również medianę czy obliczenia odchylenia czy błędu bezwzględnego. Więcej na ten temat w dziale wzory maturalne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1555

zamknięte

Średnia arytmetyczna liczb \( x \), \( y \), \( z \) jest równa \( 4 \). Średnia arytmetyczna czterech liczb \(1+x, 2+y, 3+z, 14 \) jest równa:

A)
\( 6 \)
B)
\( 9 \)
C)
\( 8 \)
D)
\( 13 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 787

zamknięte

Średnia arytmetyczna zestawu danych: \( x,2,4,6,8,10,12,14 \) jest równa \( 9 \) Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa:

A)
\( 8 \)
B)
\( 9 \)
C)
\( 10 \)
D)
\( 16 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 514

zamknięte

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły. Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa:

Ocena 6 5 4 3 2
Liczba ocen 2 3 5 5 1
A)
\( 3 \)
B)
\( 3,5 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( 4,5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 408

zamknięte

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: \( 3,10,5,x,x,x,x,12,19,7\) jest równa \( 12\). Mediana tych liczb jest równa:

A)
\( 14\)
B)
\( 12\)
C)
\( 16\)
D)
\( x\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 260

zamknięte

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: \( 6,3,1,4\). Mediana tych danych jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 2,5 \)
C)
\( 5 \)
D)
\( 3,5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 171

zamknięte

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: \( 5𝑥 + 6, 6𝑥 + 7, 7𝑥 + 8, 8𝑥 + 9, 9𝑥 + 10 \) , jest równa \( 8 \). Wtedy \( x \) jest równe:

A)
\( (-35) \)
B)
\( 0 \)
C)
\( 0,35 \)
D)
\( 35 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1525

zamknięte

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach. Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( 5,80 \)
B)
\( 5,73 \)
C)
\( 5,85 \)
D)
\( 6,00 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1524

zamknięte

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach. Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( 5,80 \)
B)
\( 5,73 \)
C)
\( 5,85 \)
D)
\( 6,00 \)