Statystyka

Zadania – Statystyka

Przygotowanie do matury – Elementy statystyki – są to ogólne zadania ze statystyki, w dziale tym obliczamy różnego rodzaju średnie np: średnią arytmetyczną, geometryczną czy ważoną. Do podstawowych obliczeń możemy zaliczyć również medianę czy obliczenia odchylenia czy błędu bezwzględnego. Więcej na ten temat w dziale wzory maturalne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 124

zadanie zamknięte

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób w rodzinie Liczba uczniów
3 6
4 12
x 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \( 4 \). Wtedy liczba \( x \) jest równa

A) \( 3 \)
B) \( 4 \)
C) \( 5 \)
D) \( 7 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 99

zadanie zamknięte

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \( x,\: 3,\: 1,\: 4,\: 1,\: 5,\: 1,\: 4,\: 1,\: 5 \) jest równa \( 3 \). Wtedy

A) \( x=2 \)
B) \( x=3 \)
C) \( x=4 \)
D) \( x=5 \)