Zadanie #54

Zadanie z: 2015

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Równość Równości - zadania maturalne zachodzi dla:

A) m = 5
B) m = 4
C) m = 1
D) m = -5
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Korzystamy z proporcji, a następnie z wzoru skróconego na różnicę kwadratów, aby wyznaczyć m.
Zobacz więcej tutaj: Tablice matematyczne - Wzory skróconego mnożenia

Rozwiązanie zadania

Korzystamy z proporcji, a następnie z wzoru skróceonego na różnicę kwadratów, aby wyznaczyć m.

Równania - zadania maturalne

Po zastosowaniu mnożenia na krzyż otrzymujemy:

Równania - zadania maturalne

Po prawej stronie równania wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.

Równania - zadania maturalne

Równania - zadania maturalne

Równania - zadania maturalne