Zadanie #79

Zadanie z: 2018

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie pochodzi z egzaminu maturalnego z 2018 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: procent liczby, obliczenia procentowe.

Treść zadania

Cena roweru po obniżce o \( 15 \% \) była równa \( 850 \) zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A) \( 865,00 \) zł
B) \( 850,15 \) zł
C) \( 1000,00 \) zł
D) \( 977,50 \) zł
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Aby obliczyć procent danej liczby mnożymy przez ten procent zapisany w postaci ułamka dziesiętnego, jeśli chcemy obliczyć w druga stronę czyli cenę przed obniżka wykonujemy działanie odwrotne czyli dzielimy.

Rozwiązanie zadania

Przyjmijmy cenę roweru za \( x \), to obniżkę możemy zapisać jako \( 0,85x \), ponieważ \( 100 \% - 15 \% = 85 \% \), więc:

\[ 0,85 x = 850 \]\[ x=\frac{850}{0,85}=1000 \]