Zadanie #53

Zadanie z: 2015

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Kwotę 1000zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A) Procenty - zadania maturalne
B) Procenty - zadania maturalne
C) Procenty - zadania maturalne
D) Procenty - zadania maturalne
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Aby obliczyć zysk najpierw mnożymy lokowaną kwotę przez 4% aby policzyć ile wynoszą naliczone odsetki, a dopiero od otrzymanego zysku odejmujemy 19% podatku (mnożymy przez 0,81). To co otrzymamy dodajemy do kwoty podstawowej 1000zł.

Rozwiązanie zadania

Aby obliczyć zysk mnożymy lokowaną kwotę przez procent odsetek.

Procenty - zadania maturalne

Tyle wniesie zysk przed odliczeniem podatku. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%, więc odejmujemy od zysku 19%. Po odjęciu podatku nasz zysk 81% kwoty naliczonych odsetek.

Procenty - zadania maturalne

Dodajemy kwotę kapitału oraz zysk aby otrzymać kwotę jaką możemy wypłacić z banku.

Procenty - zadania maturalne

1000 możemy wyciągnąć przed nawias i w ten spoósb otrzymujemy:

Procenty - zadania maturalne