Zadanie #41

Zadanie z: 2013

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe:

A) 103% liczby b
B) 125% liczby b
C) 150% liczby b
D) 153% liczby b
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Rozwiązujemy następujące równanie: Procenty - zadania maturalne

Rozwiązanie zadania