Zadanie #30

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: procent liczby oraz obliczanie liczby na podstawie jej procentu.

Treść zadania

Pierwsza rata, która stanowi \( 9\% \) ceny roweru, jest równa \( 189 \) zł. Rower kosztuje:

A) \( 1701 \) zł
B) \( 2100 \) zł
C) \( 1890 \) zł
D) \( 2091 \) zł
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Jeśli jako \( x \) oznaczymy cenę wyjściową roweru to otrzymujemy \( 0,09x = 189 \)

Rozwiązanie zadania

Jeśli jako \( x \) oznaczymy cenę wyjściową roweru to otrzymujemy:
\[ 0,09x=189 \]\[ x=\frac {189} {0,09}=2100 \]