Zadanie #20

Zadanie z: 2008

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 3

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2008 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 3 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: procent liczby, proporcja, obliczenia procentowe.

Treść zadania

Koncern paliwowy podnosił dwukrotnie w jednym tygodniu cenę benzyny, pierwszy raz o \( 10 \% \), a drugi raz o \( 5 \% \). Po obu tych podwyżkach jeden litr benzyny, wyprodukowanej przez ten koncern, kosztuje \( 4,62 \) zł . Oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi podwyżkami.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Jednym ze sposobów rozwiązania tego zadania jest skorzystania z proporcji.

Rozwiązanie zadania

Oznaczamy przez \( x \) cenę początkową benzyny, biorąc pod uwagę informacje z treści zadania możemy ułożyć równanie:

\[ 1,05\cdot 1,1\cdot x=4,62 \]\[ 1,155x=4,62\; /:1,155 \]\[ x=4 \]