Zadanie #2

Zadanie z: 2007

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 3

Opis zadania

Zadanie pochodzi z egzaminu maturalnego z 2007 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 3 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: obliczanie liczby na podstawie jej procentu.

Treść zadania

Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze maklerskim przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta została przedstawiona w tabeli:

Wartość transakcji Wysokość prowizji
do 500zł 15zł
od 500,01zł do 3000zł 2% wartość transakcji + 5zł
od 3000,01zł do 8000zł 1,5% wartości transakcji + 20zł
od 8000,01zł do 15000zł 1% wartości transakcji + 60zł
powyżej 15000zł 0,7% wartości transakcji + 105zł

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego 530 akcji w cenie 25 zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje po 45 zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transakcjach po uwzględnieniu prowizji, które zapłacił.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Obliczmy najpierw wartości transakcji, następnie od każdej z tych transakcji naliczamy prowizję, na końcu obliczamy zysk.

Rozwiązanie zadania

Wartości transakcji:
Przy zakupie:
\[ 530*25=13250 \]
Przy sprzedaży:
\[ 530 * 45=23850 \]

Prowizja:
Przy zakupie:
\[ 13250*1 \% + 60=192,50 \]
Przy sprzedaży:
\[ 23850*0,7 \% + 105=271,95 \]
Dochód ze sprzedaży:
\[ 23850 - 13250 = 10600 \]
Prowizja:
\[ 192,50 + 271,95=464,45 \]
Zysk:
\[ 10600-464,45=10135,55 \]