Zadanie #16

Zadanie z: 2012

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2012 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: obliczenia procentowe, obliczenia liczby na podstawie jego procentu.

Treść zadania

Cenę nart obniżono o \( 20 \% \), a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze \( 30 \% \). W wyniku obniżek cena nart zmniejszyła się o:

A) \( 44 \% \)
B) \( 50 \% \)
C) \( 56 \% \)
D) \( 60 \% \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Najpierw obliczamy cenę po pierwszej obniżce, a następnie biorąc nową kwotę obliczamy drugą obniżkę.

Rozwiązanie zadania

Cenę wyjściową oznaczamy jako \( x \) zatem cena po I obniżce wyniesie \( x- 20\%\cdot x \) można to zapisać jeszcze prościej:

\[ x-0,2x=0,8x \]

Analogicznie liczymy II obniżkę o \( x- 30\% \):

\[ 0,8x-0,3\cdot 0,8x=0,8x-0,24x=0,56x \]

Z tego wynika, że nasza cena została łącznie obniżona o \( 44 \% \)