Procenty

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 2

Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze maklerskim przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta została przedstawiona w tabeli:

Wartość transakcji Wysokość prowizji
do 500zł 15zł
od 500,01zł do 3000zł 2% wartość transakcji + 5zł
od 3000,01zł do 8000zł 1,5% wartości transakcji + 20zł
od 8000,01zł do 15000zł 1% wartości transakcji + 60zł
powyżej 15000zł 0,7% wartości transakcji + 105zł

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego 530 akcji w cenie 25 zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje po 45 zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transakcjach po uwzględnieniu prowizji, które zapłacił.