Pochodne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 11

zamknięte

Funkcja \( f \) jest określona wzorem \( f(x)=\frac{x^{3}-8}{x-2} \) dla każdej liczby rzeczywistej \( x\neq 2 \). Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu \( x=\frac{1}{2} \) jest równa

A)
\( x=\frac{3}{4} \)
B)
\( x=\frac{9}{4} \)
C)
\( 3 \)
D)
\( x=\frac{54}{8} \)