Zadanie #70

Zadanie z: 2009

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2009 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: podobieństwo trójkątów, obwód trapezu.

Treść zadania

W trapezie \( ABCD \) długość podstawy \( CD \) jest równa 18, a długości ramion trapezu \( AD \) i \( BC \) są odpowiednio równe 25 i 15. Kąty \( ADB \) i \( DCB \), zaznaczone na rysunku, mają równe miary. Oblicz obwód tego trapezu.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Korzystając z podobieństwa trójkątów układamy odpowiednią proporcję aby wyliczyć \( DB \), następnie ponownie korzystając z podobieństwa trójkatów obliczamy\( AB \).

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Planimetria

Rozwiązanie zadania

Zaznaczamy od oznaczenia danych na rysunku.

Ponieważ proste \( AB \) i \( CD \) są równoległe, równe są także kąty \( ABD \) i \( CDB \) . Więc, trójkąty \( ABD \) i \( SDC \) są podobne, a co za tym idzie możemy zapisać następującą zależność:

\[ \frac{AD}{DB}=\frac{BC}{CD} \]

Podstawiany dane i obliczamy \( DB \):

\[ DB = \frac{AD}{BC}*CD=\frac{25}{15}*18=30 \]

Ponownie możemy skorzystać z własności podobieństwa.

\[ \frac{AB}{AD}=\frac{DB}{BC} \]\[ AB = \frac{DB}{BC}*AD=\frac{30}{15}*25=50 \]

Mając wszystkie długości boków obliczamy obwód:

\[ 25+18+15+50=108 \]