Zadanie #1476

Rok: 2010

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 28

Punkty: 2

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 2 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: trójkąty prostokątne, trójkąty równoramienne i trójkąty przystające.

Treść zadania

Trójkąty prostokątne równoramienne \( ABC \) i \( CDE \) są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku \( C \) jest prosty). Wykaż, że \( \left|AD \right| \) = \( \left|BE \right| \).

Trójkąty przystające
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dorysowujemy proste \( AD\) i \( BE \). Wówczas jasno wynika, że trójkąty \( ABC \) i \( CDE \) są przystające.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Planimetria.


Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #488
Zadanie #488
Zadanie #487
Zadanie #487
Zadanie #486
Zadanie #486
Zadanie #485
Zadanie #485
Zadanie #484
Zadanie #484
Zadanie #483
Zadanie #483