Zadanie #130

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 2

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 2 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: zależności między kątami w czworokącie.

Treść zadania

Dany jest czworokąt \( ABCD \), w którym \( AB \parallel CD \). Na boku \( BC \) wybrano taki punkt \( E \), że
\( \left | EC \right |=\left | CD \right | \) i \( \left | EB \right |=\left | BA \right | \). Wykaż , że kąt \( AED \) jest prosty.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dorysowujemy prostą równoległą do \( AB \) i \( CD \) oraz wykorzystujemy zależności między kątami.

Zależności między kątami w czworokącie

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Planimetria

Rozwiązanie zadania

Rozpoczynamy od rysunku pomocniczego.

Zależności między kątami w czworokącie

Wiemy, że trójkąty \( DCE \) i \( EBA \) są równoramienne. Możemy zatem oznaczyć odpowiednie kąty jako \( \alpha \) i \( \beta \).

Zależności między kątami w czworokącie

Dorysowujemy prostą \( EF \) równoległą do \( AB \) i \( CD \). Wówczas widać, że \( \measuredangle FED \) jest równy \( \measuredangle EDC \) oraz \( \measuredangle FEA \) jest równy \( \measuredangle EAB \).

.
Zależności między kątami w czworokącie

Prosta \( BC \) ma \( 180^{\circ} \). Więc:

\[ 2 \alpha + 2 \beta =180^{\circ} \; /:2 \]
\[ \alpha +\beta =90^{\circ} \]