Zadanie #117

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: kąt wpisany w okrąg, kąt środkowy oraz czworokąt wpisany w okrąg.

Treść zadania

Punkt \( O \) jest środkiem okręgu. Kąt wpisany \( \alpha \) ma miarę
Zadania maturalne kąt środkowy

A) \( 80^\circ \)
B) \( 100^\circ \)
C) \( 110^\circ \)
D) \( 120^\circ \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Zaznaczamy punkt \( D \) na łuku \( AC \) oraz wykorzystujemy informacje, że w czworokącie wpisanym w okrąg sumy przeciwległych kątów są równe \( 180^\circ \)

. Zadania maturalne kąt środkowy

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Planimetria

Rozwiązanie zadania

Zaznaczamy punkt \( D \) na łuku \( AC \)

.
Zadania maturalne kąt środkowy

Na mocy Twierdzenia o kacie wpisanym i środkowym opartym na tym samym łuku wiemy, że \( \measuredangle ADC=\frac{1}{2}\measuredangle AOC=80^\circ \). Wiemy również, że sumy katów przeciwległych w czworokącie wpisanym w okrąg mają zawsze \( 180^\circ \)

.
\[ \alpha + 80^\circ = 180^\circ \]\[ \alpha = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ \]