Zadanie #102

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 2

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 2 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: trójkąty prostokątne, trójkąty równoramienne i trójkąty przystające.

Treść zadania

Trójkąty prostokątne równoramienne \( ABC \) i \( CDE \) są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku \( C \) jest prosty). Wykaż, że \( \left|AD \right| \) = \( \left|BE \right| \).
Matura 2010 - Poziom podstawowy

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dorysowujemy proste \( AD\) i \( BE \). Wówczas jasno wynika, że trójkąty \( ABC \) i \( CDE \) są przystające.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Planimetria

Rozwiązanie zadania

Dorysowujemy proste \( AD\) i \( BE \).
Matura 2010 - Poziom podstawowy
Trójkąty \( ADC \) i \( BEC \), mają dwie pary równych boków:
\[ AC=BC \]\[ DC=EC \]
Kąty przy wierzchołku \( C \) są tej samej miary:
\[ \measuredangle ACD=\measuredangle ACB - \alpha =90^{\circ} -\alpha \]\[ \measuredangle BCE=\measuredangle DCE - \alpha =90^{\circ} -\alpha \]\[ \measuredangle ACD=\measuredangle BCE \]Trójkąty \( ACD \) i \( BCE \) są przystające, czyli \( AD = BE \).