Zadanie #51

Zadanie z: 2015

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤ x -1 ≤ 4.
 
Nierówności - zadania maturalne

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Przekształcamy nierówność dodając 1, do każdej ze stron równania. Nierówności zadania maturalne

Rozwiązanie zadania

Przekształcamy nierówność dodając 1, do każdej ze stron równania.

Nierówności - zadania maturalne

Nierówności - zadania maturalne

Z takiej postaci równania widać, że rozwiązaniem jest przedział x ∈ <-3, 5>