Zadanie #34

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: działania na ułamkach, skracanie ułamków i rozwiązywanie nierówności.

Treść zadania

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \( \frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12} \) jest

A) \( 1 \)
B) \( 2 \)
C) \( -1 \)
D) \( -2 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wymnażamy obustronnie przez \( 24 \) aby pozbyć się ułamków, a następnie rozwiązujemy równanie liniowe.

Rozwiązanie zadania

Wymnażamy obustronnie przez \( 24 \) aby pozbyć się ułamków.

\[ \frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12}\; /\cdot 24 \]\[ 9+4x<10x \]\[ 9<6x\; /:6 \]\[ \frac{3}{2}< x \]
Najmniejsza liczba całkowita spełniająca tę nierówność to \( 2 \).