Nierówności

Zadania – Nierówności

Przygotowanie do matury – Nierówności – to relacja porządku między dwoma wyrażeniami. Rozwiązywanie nierówności to znalezienie wszystkich wartości zmiennych użytych w nierówności, dla których jest ona spełniona. Zmienne te nazywane są niewiadomymi. Najprostsze nierówności rozwiązuje się przekształcając je na prostsze, równoważne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 473

zamknięte

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \( \frac{x}{2}\leqslant \frac{2x}{3}+\frac{1}{4} \) jest:

A)
\( -2 \)
B)
\( -1 \)
C)
\( 0 \)
D)
\( 1 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 80

zamknięte

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \( \frac{1 - 2x}{2}> \frac{1}{3} \) jest przedział:

A)
\( \left ( -\infty ,\frac{1}{6} \right ) \)
B)
\( \left ( -\infty ,\frac{2}{3} \right ) \)
C)
\( \left ( \frac{1}{6}, +\infty \right ) \)
D)
\( \left ( \frac{2}{3}, +\infty \right ) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 177

zamknięte

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \( \frac{3}{8}+\frac{x}{6}< \frac{5x}{12} \) jest:

A)
\( 1 \)
B)
\( 2 \)
C)
\( -1 \)
D)
\( -2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1477

otwarte

Wykaż, że jeśli \( a>0 \), to \( \frac{a^{2}+1}{a+1}\geq \frac{a+1}{2} \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 14740

otwarte

Rozwiąż nierówność \( x^{2}-x-2\leq 0 \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 105

zamknięte

Do zbioru rozwiązań nierówności \( (x-2)(x+3)< 0\) należy liczba:

A)
\( 9\)
B)
\( 7\)
C)
\( 4\)
D)
\( 1\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 339

zamknięte

Suma wszystkich rozwiązań równania \( x(x-3)(x+2)=0\) jest równa:

A)
\( 0 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 2 \)
D)
\( 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 338

zamknięte

Zbiorem wszystkich nierówności \( 3(1 - x) > 2(3x - 1) - 12x\) jest przedział:

A)
\( (-\frac{5}{3},+\infty ) \)
B)
\( (-\infty,\frac{5}{3} ) \)
C)
\( (\frac{5}{3}, +\infty) \)
D)
\( (-\infty,-\frac {5}{3} ) \)