Zadanie #52

Zadanie z: 2015

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Dane są liczby: Logarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneIloczyn abc jest równy

A) Logarytmy - zadania maturalne
B) Logarytmy - zadania maturalne
C) Logarytmy - zadania maturalne
D) Logarytmy - zadania maturalne
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Przekształcamy liczbę logarytmowaną z punktu b i c aby przybrała postać podstawy logarytmu do jakiejś potęgi, na zasadzie: Logarytmy - zadania maturalne Czyli: Logarytmy - zadania maturalne Podobnie postępujemy w punkcie c, a następnie korzystajać z własności logarytmów zamieniamy logarytmy na liczbę i wykonujemy odpowiednie działania.
Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Logarytmy oraz Wzory maturalne - Pierwiastki i potęgi

Rozwiązanie zadania

Przekształcamy liczbę logarytmowaną z punktu b i c aby przybrała postać podstawy logarytmu do jakiejś potęgi, na zasadzie:

Logarytmy - zadania maturalne

Logarytmy - zadania maturalne

Logarytmy - zadania maturalne

Zatem nasze logarytmy przyjmują postać:

Logarytmy - zadania maturalne

Logarytmy - zadania maturalne

Podstawiamy aby obliczyć iloczyn abc

Logarytmy - zadania maturalne