Zadanie #42

Zadanie z: 2013

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Liczba log 100 – log28 jest równa:

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Zamieniamy 100 na 102 oraz korzystamy ze wzoru mnożenie liczby przez logarytm. Logarytmy
Zobacz więcej tutaj: Tablice matematyczne - Logarytmy

Rozwiązanie zadania

Zamieniamy 100 na 102 oraz korzystamy ze wzoru mnożenie liczby przez logarytm.

Logarytmy - zadania maturalne

Potęgę liczby logarytmowanej wyciągamy przed logarytm otrzymując:

Logarytmy - zadania maturalne