Zadanie #38

Zadanie z: 2012

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2012 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: działania na potęgach, mnożenie liczby przez logarytm, obliczanie logarytmów.

Treść zadania

Iloczyn \( 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}}9 \) jest równy:

A) \( -6 \)
B) \( -4 \)
C) \( -1 \)
D) \( 1 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Możemy zapisać liczbę \( 9 \) w postaci potęgi podstawy logarytmu: \[ 9=\left ( \frac{1}{3} \right )^{-2} \]
Zobacz więcej tutaj: Tablice matematyczne - Logarytmy

Rozwiązanie zadania

Możemy zapisać liczbę 9 w postaci potęgi podstawy logarytmu:

\[ 9=\left ( \frac{1}{3} \right )^{-2} \]

Zatem nasz logarytm wygląda następująco:

\[ 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}}9 = 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}}\left ( \frac{1}{3} \right )^{-2} \]

\( -2 \) wyciągamy przed logarytm, a nasza funkcja logarytmiczna wynosi \( 1 \) zatem całość równania możemy uprościć do takiej postaci:

\[ 2 \cdot \left ( -2 \right )=-4 \]