Zadanie #96

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: trójkąt równoboczny, obwód trójkąta oraz długość odcinka.

Treść zadania

Punkty \( A=\left(-5,\: 2 \right) \) i \( B=\left(3,\: -2 \right) \) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \( ABC \). Obwód tego trójkąta jest równy

A) \( 30 \)
B) \( 4\sqrt{5} \)
C) \( 12\sqrt{5} \)
D) \( 36 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Korzystamy ze wzoru na długość odcinka, aby policzyć długość boku \( AB \) \[ \left|AB \right|=\sqrt{\left(x_{2}-x_{1} \right)^{2}+\left(y_{2}-y_{1} \right)^{2}} \] Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Geometria analityczna

Rozwiązanie zadania

Korzystamy ze wzoru na długość odcinka, aby policzyć długość boku \( AB \)

\[ \left|AB \right|=\sqrt{\left(x_{2}-x_{1} \right)^{2}+\left(y_{2}-y_{1} \right)^{2}} \]

Liczymy długość boku \( AB \)

\[ AB=\sqrt{\left(3+5\right)^{2}+\left(-2-2\right)^{2}}= \]\[ =\sqrt{64+16}=\sqrt{80}=\sqrt{16\cdot 5}= \]\[ =4\sqrt{5} \]

Obwód trójkąta jest 3-krotnie większy niż długość boku trójkąta równobocznego, zatem:

\[ \text{Ob}=3\cdot 4\sqrt{5}=12\sqrt{5} \]