Zadanie #94

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \( y=-3x+5 \) jest równy

A) \( -\frac{1}{3} \)
B) \( -3 \)
C) \( \frac{1}{3} \)
D) \( 3 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dwie proste są równoległe gdy mają równe sobie współczynniki kierunkowe prostej

Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Geometria analityczna

Rozwiązanie zadania

Prosta \( y=-3x+5 \) jest równoległa do prostej \( y=a_{2}x+b_{2} \), jeśli mają równe współczynniki kierunkowe, czyli:

\[ a_{2}=-3 \]