Zadanie #200

Rok: 2010

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 20

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: Współczynnik kierunkowy prostej równoległej.

Treść zadania

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \( y=-3x+5\) jest równy:

A)
\( -\frac{1}{3}\)
B)
\( -3\)
C)
\( \frac{1}{3}\)
D)
\( 3\)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dwie proste są równoległe gdy mają równe sobie współczynniki kierunkowe prostej.

Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Geometria analityczna.


Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #809
Zadanie #809
Planimetria 2017
Zadanie #808
Zadanie #808
Geometria analityczna 2017
Zadanie #807
Zadanie #807
Funkcja liniowa 2017
Zadanie #806
Zadanie #806
Planimetria 2017
Zadanie #805
Zadanie #805
Planimetria 2017
Zadanie #804
Zadanie #804
Trygonometria 2017