Zadanie #132

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać aż 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: styczna do okręgu, proste prostopadłe i układy równań.

Treść zadania

Okrąg o środku w punkcie \( S = (3, 7) \) jest styczny do prostej o równaniu \( y = 2x – 3 \). Oblicz
współrzędne punktu styczności.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Piszemy równanie prostej przechodzącą przez środek okręgu i prostopadłej do prostej będącej styczną do okręgu.

Matura 2011 - Poziom podstawowy

Następnie tworzymy układ równań dla obu prostych i szukamy punktu wspólnego, będącego rozwiązaniem danego równania.


Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Geometria analityczna

Rozwiązanie zadania

Piszemy równanie prostej przechodzącą przez środek okręgu i prostopadłej do prostej będącej styczną do okręgu.

Matura 2011 - Poziom podstawowy

Oznaczamy punkt styczności jako \( A \), wówczas prosta \( SA \) i prosta \( y = 2x - 3 \) są prostopadłe. Stąd wiemy, że prosta \( SA \) ma postać \( y = -\frac{1}{2}x +b \).

Współczynnik \( b \) obliczamy podstawiając do równania współrzędne punktu \( S \).

\[ S = (3, 7) \]
\[ 7 = -\frac{1}{2} \cdot 3 +b \]
\[ 7 = -\frac{3}{2} +b \]
\[ b=7 + \frac{3}{2}=\frac{17}{2} \]

Rozwiązując układ równań składający się z prostej \( y = 2x - 3 \) oraz prostej \( SA \) wyznaczamy współrzędne punktu \( A \).

\[ \left\{\begin{matrix} y=2x-3 \\ y= -\frac{1}{2}x + \frac{17}{2} \end{matrix}\right. \]

Przyrównujemy oba równania do siebie i wymnażamy przez \( 2 \), aby pozbyć się ułamków.

\[ 2x-3=-\frac{1}{2}x + \frac{17}{2} \; / \cdot 2 \]
\[ 4x-6=-x + 17 \]
\[ 5x=23 \; / :5 \]
\[ x=\frac{23}{5}=4,6 \]

Obliczamy \( y \).

\[ y=2x-3 \]
\[ y=9,2-3=6,2 \]