Zadanie #120

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: równanie prostej, styczna do okręgu oraz równanie okręgu.

Treść zadania

Styczną do okręgu \( \left ( x – 1 \right )^{2} + y^{2} – 4 = 0 \) jest prosta o równaniu.

A) \( x = 1 \)
B) \( x = 3 \)
C) \( y = 0 \)
D) \( y = 4 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Przekształcamy równanie okręgu i rysujemy na wykresie, na tym samym wykresie rysujemy równianie prostej.


Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Geometria analityczna

Rozwiązanie zadania

Porządkujemy równanie okręgu, które po przekształceniu przedstawia się następująco:

\[ \left ( x - 1 \right )^{2} + y^{2} = 2^{2} \]

Na podstawie równania okręgu wiemy, że mamy do czynienia z okręgiem o środku \( \left ( 1, \;0 \right ) \) i promieniu \( 2 \). Rysujemy okrąg na układzie współrzędnych.

Zadania maturalne styczna do okręgu

Jedyna prosta, która jest styczna do okręgu to: \( x = 3 \).