Zadanie #111

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja liniowa, miejsce zerowe funkcji i usuwanie niewymierności z mianownika.

Treść zadania

Funkcja liniowa określona jest wzorem \( f\left(x \right)=-\sqrt{2}x+4 \). Miejscem zerowym tej funkcji jest
liczba

A) \( -2\sqrt{2} \)
B) \( \frac{\sqrt{2}}{2} \)
C) \( -\frac{\sqrt{2}}{2} \)
D) \( 2\sqrt{2} \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Liczymy \( f\left(x \right)=0 \)

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Geometria analityczna

Rozwiązanie zadania

Liczymy \( f\left(x \right)=0 \)
\[ 0=-\sqrt{2}x +4 \]\[ \sqrt{2}x=4\; \; /: \sqrt{2} \]\[ x= \frac{4}{\sqrt{2}}\cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2} \]