Zadanie #60

Zadanie z: 2008

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2008 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja tangens, dzielenie przez nawias, usuwanie niewymierności z mianownika.

Treść zadania

Dany jest trapez, w którym podstawy mają długość \( 4 \) cm i \( 10 \) cm oraz ramiona tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach \( 30^{\circ} \) i \( 45^{\circ} \). Oblicz wysokość tego trapezu.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wyznaczamy zależność między \( AE \), a \( h \) oraz \( FB \) i \( h \). Wiemy, że cała podstawa wynosi \( 10 \) i jest to suma \( AE \), \( FB \) i \( 4 \).

Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Planimetria oraz Wzory matematyczne - Trygonometria

Rozwiązanie zadania

Planimetria - zadania maturalne

Obliczając tangensy kątów przy podstawie otrzymujemy:

\[ \frac{h}{AE} = tg \, 45^{\circ} \]\[ EA = \frac{h}{tg\, 45^{\circ} } \]

Wartość funkcji tangens odczytujemy z tablic

\[ tg\, 45^{\circ} = 1 \]

Zatem

\[ AE = h \]

Analogicznie liczymy dla kąta \( 30^{\circ} \):

\[ \frac{h}{FB} = tg\, 30^{\circ} \]\[ FB = \frac{h}{tg\, 30^{\circ} } = \frac{h}{\frac{\sqrt{3}}{3}} \]

Dzielenie przez ułamek tzn. mnożenie przez jego odwrotność

\[ FB = h \cdot \frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{3h}{\sqrt{3}} \]

Następnie usuwany niewymierność z mianownika

\[ FB = \frac{3h}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{3h\sqrt{3}}{3} \]\[ FB = h\sqrt{3} \]

Teraz wyliczone wartości po z sumowaniu dadzą nam wartość podstawy:

\[ AE + FB + 4 =10 \]

Podstawiając dane otrzymujemy:

\[ h + h\sqrt{3} + 4 =10 \]\[ h + h\sqrt{3} = 10 - 4 = 6 \]

Wyciągamy wysokość przed nawias i otrzymujemy

\[ h\left(1+\sqrt{3} \right) = 6 \]

Dzielimy przez nawias, który stoi przy \( h \):

\[ h=\frac{6}{\left(1+\sqrt{3} \right)} \]

Usuwamy niewymierność z mianownika:

\[ h=\frac{6}{\left(1+\sqrt{3} \right)}\cdot \frac{\left(1-\sqrt{3} \right)}{\left(1-\sqrt{3} \right)} \]\[ h=\frac{6\left(1-\sqrt{3} \right)}{1^{2}-\sqrt{3}^{2}}=\frac{6\left(1-\sqrt{3} \right)}{-2} \]

\[ h=-3\left(1-\sqrt{3} \right)=-3 +3\sqrt{3} \]\[ h=3\sqrt{3}-3 \]