Zadanie #184

Rok: 2011

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 13

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja trygonometryczna, jedynka trygonometryczna i Twierdzenie Pitagorasa.

Treść zadania:

Kąt \( \alpha \) jest ostry i \( cos\,\alpha =\frac{5}{13}. \) Wtedy:

A)
\( sin\alpha =\frac{12}{13}\) oraz \( tg\,\alpha =\frac{12}{5}\)
B)
\( sin\,\alpha =\frac{12}{13}\) oraz \(tg\,\alpha =\frac{5}{12} \)
C)
\( sin\,\alpha =\frac{12}{5}\) oraz \(tg\,\alpha =\frac{12}{13} \)
D)
\( sin\,\alpha =\frac{5}{12}\) oraz \(tg\,\alpha =\frac{12}{13} \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Rysując trójkąt prostokątny o przyprostokątnej długości \( 5 \) i przeciwprostokątnej długości \( 13 \), łatwo zauważyć, że bez problemu możemy obliczyć korzystając z Twierdzenia Pitagorasa długość drugiej przyprostokątnej.


Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcje trygonometryczne.


Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #1557
Zadanie #1557
Stereometria 2023
Zadanie #1556
Zadanie #1556
Kombinatoryka 2023
Zadanie #1555
Zadanie #1555
Statystyka 2023
Zadanie #1554
Zadanie #1554
Stereometria 2023
Zadanie #1553
Zadanie #1553
Geometria analityczna 2023
Zadanie #1552
Zadanie #1552
Geometria analityczna 2023