Zadanie #118

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: wysokość rombu, funkcja sinus kąta ostrego i trygonometria.

Treść zadania

Wysokość rombu o boku długości \( 6 \) i kącie ostrym \( 60^\circ \) jest równa

A) \( 3\sqrt{3} \)
B) \( 3 \)
C) \( 6\sqrt{3} \)
D) \( 6 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Możemy wykorzystać sinus do wyliczenia wysokości. Zadania maturalne funkcja sinus kąta ostrego

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Trygonometria

Rozwiązanie zadania

Rysunek pomocniczy

Zadania maturalne funkcja sinus kąta ostrego

Z trójkąta prostokątnego \( AED \) mamy:
\[ \frac{6}{h}=sin60^\circ \]\[ h=6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3} \]