Funkcja wykładnicza

Zadania – Funkcja wykładnicza

Przygotowanie do matury – Funkcja wykładnicza jest to funkcja, która mówiąc najprościej zawiera niewiadomą w wykładniku potęgi. Znając podstawowe własności funkcji wykładniczej pozwalają na rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych, czyli takich w których niewiadome występują w potędze.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 63

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji \( h \), określonej wzorem \( h\left(x \right)=\frac{a}{x} \) dla \( x\neq 0 \). Wiadomo, że do wykresu funkcji \( h \) należy punkt \( P=\left(2, \, 5 \right) \).
 
Funkcja wykładnicza - zadania maturalne
a) Oblicz wartość współczynnika \( a \).
b) Ustal, czy liczba \( h\left( \pi \right)- h\left( -\pi \right) \) jest dodatnia czy ujemna.
c) Rozwiąż nierówność \( h\left( x \right)>5 \).