Funkcja wykładnicza

Zadania – Funkcja wykładnicza

Przygotowanie do matury – Funkcja wykładnicza jest to funkcja, która mówiąc najprościej zawiera niewiadomą w wykładniku potęgi. Znając podstawowe własności funkcji wykładniczej pozwalają na rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych, czyli takich w których niewiadome występują w potędze.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 721

zamknięte

Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \( x \) wzorami \( f(x)=-5x+1 \) oraz \( g(x)=5^{x} \). Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa:

A)
\( 3 \)
B)
\( 2 \)
C)
\( 1 \)
D)
\( 0 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 216

zamknięte

Do wykresu funkcji \( f \) określonej dla każdej liczby rzeczywistej \( x \) wzorem \( f(x)=3^{x}-2 \) należy punkt o współrzędnych:

A)
\( (-1,-5) \)
B)
\( (0,-2) \)
C)
\( (0,-1) \)
D)
\( (2,4) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 761

zamknięte

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem \( y=-2^{x-2}, \) należy punkt:

A)
\( (1,-2) \)
B)
\( (2,-1) \)
C)
\( (1,\frac{1}{2}) \)
D)
\( (4,4) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 551

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej \( f \) określonej wzorem \( f(x)=a^{x} \). Punkt \( A=(1,2) \) należy do tego wykresu funkcji. Podstawa \( a \) potęgi jest równa:

A)
\( -\frac{1}{2} \)
B)
\( \frac{1}{2} \)
C)
\( -2 \)
D)
\( 2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1461

otwarte

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji \( h \), określonej wzorem \( h\left(x \right)=\frac{a}{x} \) dla \( x\neq 0 \). Wiadomo, że do wykresu funkcji \( h \) należy punkt \( P=\left(2, \, 5 \right) \).

Zadania maturalne - Wykres funkcji

a) Oblicz wartość współczynnika \( a \).

b) Ustal, czy liczba \( h\left( \pi \right)- h\left( -\pi \right) \) jest dodatnia czy ujemna.

c) Rozwiąż nierówność \( h\left( x \right)>5 \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 345

zamknięte

Funkcja \( f\) jest określona wzorem \( f(x)=4^{-x}+1\) dla każdej liczby rzeczywistej \( x.\) Liczba \( f\left ( \frac{1}{2} \right )\) jest równa:

A)
\( \frac{1}{2}\)
B)
\( \frac{3}{2}\)
C)
\( 3\)
D)
\( 17\)