Zadanie #189

Rok: 2011

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 18

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: proste równoległe i równanie prostej przechodzącej przez punkt.

Treść zadania:

Prosta \( k \) ma równanie \( y=2x-3. \) Wskaż równanie prostej \( l \) rówoległej do prostej \( k \) i przechodzącej przez punkt \( D \) o współrzędnych \( (-2,1). \)

A)
\( y=-2x+3 \)
B)
\( y=2x+1 \)
C)
\( y=2x+5 \)
D)
\( y=-x+1 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Prosta \( l \) będzie prostopadła do prostej \( k \), tylko wówczas gdy współczynniki kierunkowe obu prostych będą takie same.

Szukana prosta spełania również warunki dla punktu \( D \) o współrzędnych \( \left ( -2,\;1 \right ) \).


Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Geometria analityczna.


Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #1557
Zadanie #1557
Stereometria 2023
Zadanie #1556
Zadanie #1556
Kombinatoryka 2023
Zadanie #1555
Zadanie #1555
Statystyka 2023
Zadanie #1554
Zadanie #1554
Stereometria 2023
Zadanie #1553
Zadanie #1553
Geometria analityczna 2023
Zadanie #1552
Zadanie #1552
Geometria analityczna 2023