Zadanie #62

Zadanie z: 2008

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 5

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2008 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać aż 5 punktów. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: najmniejsza wartość funkcji, największa wartość funkcji, postać iloczynowa funkcji kwadratowej, funkcja kwadratowa, wyciąganie przed nawias, współczynnik kierunkowy, współrzędne wierzchołka paraboli.

Treść zadania

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej \( f\left(x \right)=\left(2x+1 \right)\left(x-2 \right) \) w przedziale \( <-2, \, 2>\).

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Przekształcamy równanie do postaci iloczynowej wyciagając \( 2\) przed nawias. Znając współczynnik kierunkowy funkcji oraz miejsca zerowe funkcji kwadratowej (na podstawie postaci iloczynowej) rysujemy wykres.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej to:

\[ f\left(x \right)=a\left(x-x_{1} \right)\left(x-x_{2} \right) \]

Teraz zapisujemy naszą funkcję w postaci iloczynowej wyciągając \( 2\) przed nawias:

\[ f\left(x \right)=2\left(x+\frac{1}{2} \right)\left(x-2 \right) \]

Z wzoru można odczytać miejsca zerowe funkcji:

\[ x_{1}=\, - \frac{1}{2} \]\[ x_{2}= 2 \]

Oraz współczynnik kierunkowy, który wynosi \( 2\) i jest większy od \( 0\):

\[ a=2>0 \]

Mając te dane rysujemy wykres funkcji:

Funkcja kwadratowa - zadania maturalne

Najmniejszą wartość funkcja przyjmuje się w wierzchołku paraboli, który należy do naszego przedziału \( <-2, \, 2>\). Aby obliczyć współrzędne wierzchołka przekształcamy postać iloczynową do postaci ogólnej.

\[ f\left(x \right)=\left(2x-1 \right)\left(x-2 \right)= \]\[ =2x^{2}-3x-2 \]

Wzór na współrzędne \( y\) wierzchołka paraboli to \( y_{w}=-\frac{ \Delta }{4a} \), zatem liczymy deltę, a następnie \( y_{w} \)

\[ \Delta = b^{2} - 4ac \]\[ \Delta = 3^{2} - 4\cdot 2\cdot \left(-2 \right) = 25 \]\[ y_{w}=- \frac{25}{8} \]

Największa wartość funkcji przyjmowana jest w jednym z końców przedziału, liczymy każdy z nich:

\[ f\left(-2 \right)=2\left(-2 \right)^{2}-3\left(-2 \right) -2= \]\[ = 8 +6 -2 =12 \]\[ f\left(2 \right)=2\cdot 2^{2}-3\cdot 2 -2= 0 \]