Zadanie #45

Zadanie z: 2013

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = -3(x – 2)2 + 4 jest punkt o współrzędnych:

A) (-2, -4)
B) (-2, 4)
C) (2, -4)
D) (2, 4)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Korzystamy z wzoru na postać kanoniczną funkcji: Funkcja kwadratowa -zadania maturalne
Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Korzystamy z wzoru na postać kanoniczną funkcji:
Funkcja kwadratowa -zadania maturalne
W poniższym wzorze (xw, yw) to współrzędne wierzchólka paraboli. Na podstawie tego wzoru widać, że współrzędne naszej paraboli to (2, 4).