Zadanie #135

Zadanie z: 2012

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2012 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja kwadratowa, postać iloczynowa funkcji kwadratowej oraz miejsca zerowe funkcji kwadratowej.

Treść zadania

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \( y=-3(x-7)(x+2) \) są:

A) \( x = 7, \, x = -2 \)
B) \( x = -7, \, x = -2 \)
C) \( x = 7, \, x = 2 \)
D) \( x = -7, \, x = 2 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wystarczy skorzystać ze wzoru na postać iloczynową funkcji kwadratowej.


Zobacz więcej tutaj: Wzory matematyczne - Postać iloczynowa

Rozwiązanie zadania

Mając funkcję w postaci iloczynowej wystarczy korzystając z odpowiedniego wzoru wyznaczyć oba miejsca zerowe. Możemy również wykorzystać fakt, że dowolne liczby wymnożone przez siebie dają zero tylko wtedy, gdy jedna z nich jest równa zero, a więc:
\[ x-7=0 \,\Rightarrow \, x=7 \]\[ x+2=0 \,\Rightarrow \, x=-2 \]