Zadanie #125

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 2

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 2 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: nierówności kwadratowe, delta, miejsca zerowe oraz parabola.

Treść zadania

Rozwiąż nierówność \( 3x^{2}-10x+3\leqslant 0 \).

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Obliczamy miejsca zerowe korzystając ze wzoru na \( \Delta \)

\[ \Delta = b^{2}-4ac \]

Następnie rysujemy wykres funkcji kwadratowej i z wykresu odczytujemy rozwiązanie.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Obliczamy miejsca zerowe.

\[ 3x^{2}-10x+3\leqslant 0 \]
\[ \Delta = \left ( -10 \right )^{2}-4 \cdot 3 \cdot 3 \]
\[ \Delta = 100-36=64=8^{2} \]
\[ x_{1}=\frac{-\left ( -10 \right )-8}{2 \cdot 3}=\frac{1}{3} \]
\[ x_{2}=\frac{-\left ( -10 \right )+8}{2 \cdot 3}=\frac{18}{6}=3 \]

Wykresem nierówności jest parabola o ramionach skierowanych w górę i miejscach
zerowych \( \frac{1}{3} \) i \( 3 \).

Zadania maturalne nierówności kwadratowe

Rozwiązaniem nierówności jest przedział: \( \left \langle \frac{1}{3}, \;3 \right \rangle \)