Zadanie #110

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja kwadratowa, funkcje liniowe oraz wykres funkcji i parabola.

Treść zadania

Dane są funkcje liniowe \( f\left(x \right)=x-2 \) oraz \( g\left(x \right)=x+4 \) określne dla wszystkich liczb rzeczywistych \( x \). Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji \( h\left(x \right)=f\left(x \right) \cdot g\left(x \right) \).

Matura 2011 - Poziom podstawowy
Matura 2011 - Poziom podstawowy
Matura 2011 - Poziom podstawowy
Matura 2011 - Poziom podstawowy
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Podstawiając dane otrzymujemy: \[ h\left(x \right)=\left(x-2 \right)\left(x+4 \right) \] Jest to postać iloczynowa funkcji kwadratowej

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Z treści zadania wiemy, że:
\[ h\left(x \right)=f\left(x \right) \cdot g\left(x \right) \]
Podstawiając dane otrzymujemy:
\[ h\left(x \right)=\left(x-2 \right)\left(x+4 \right) \]
Jest to postać iloczynowa funkcji kwadratowej o współczynniku \( a>0 \), więc ramiona paraboli będą skierowane ku górze, dodatkowo wiemy, że funkcja kwadratowa ma miejsca zerowe w punktach \( -4, \; 2 \)