Funkcja kwadratowa

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 392

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \( g\). Wierzchołkiem tej praboli jest punkt \( W=(1,1)\). Zbiorem wartości funkcji \( g\) jest przedział:

A)
\( \left ( -\infty ,0 \right \rangle\)
B)
\( \left \langle 0,2 \right \rangle\)
C)
\( \left \langle 1,+\infty \right )\)
D)
\( \left ( -\infty ,1 \right \rangle\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 391

zamknięte

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=9-(3-x)^{2} \) są liczby:

A)
\( 0\) oraz \( 3\)
B)
\( -6\) oraz \( 6\)
C)
\( 0\) oraz \( -6\)
D)
\( 0\) oraz \( 6\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 388

zamknięte

Równanie \( x(5x+1)=5x+1\) ma dokładnie:

A)
jedno rozwiązanie: \( x=1\)
B)
dwa rozwiązania:\( x=1 \) i \( x=-1\)
C)
dwa rozwiązania: \( x=-\frac{1}{5}\) i \( x=1\)
D)
dwa rozwiązania:\( x=\frac{1}{5}\) i \( x=-1\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 270

zamknięte

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \( f \) określonej wzorem \( f\left ( x \right )=ax^{2}+bx+c \). Stąd wynika, że:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( \left\{\begin{matrix} a< 0 & & \\ c< 0& & \end{matrix}\right. \)
B)
\( \left\{\begin{matrix} a 0& & \end{matrix}\right. \)
C)
\( \left\{\begin{matrix} a> 0 & & \\ c< 0& & \end{matrix}\right. \)
D)
\( \left\{\begin{matrix} a> 0 & & \\ c> 0& & \end{matrix}\right. \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 269

zamknięte

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=\frac{1}{3}x^{2}+4x+7\) jest prosta o równaniu:

A)
\( x=-6 \)
B)
\( y=-6 \)
C)
\( x=-2 \)
D)
\( y=-2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 268

zamknięte

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=-(x+9)^{2}+m\) jest przedział \( \left ( -\infty ,-5 \right \rangle\). Wtedy:

A)
\( m=5 \)
B)
\( m=-5 \)
C)
\( m=-9 \)
D)
\( m=9 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 257

zamknięte

Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \( y=x^{2}-4x+2010\):

A)
\( x=4 \)
B)
\( x=-4 \)
C)
\( x=2 \)
D)
\( x=-2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 248

zamknięte

Zbiorem rozwiązań nierówności \( (x-2)(x+3)\geqslant 0 \) jest:

A)
\( \left \langle -2,3 \right \rangle \)
B)
\( \left \langle -3,2 \right \rangle \)
C)
\( \left ( -\infty ,-3 \right \rangle \cup \left \langle 2,+\infty \right ) \)
D)
\( \left ( -\infty ,-2 \right \rangle \cup \left \langle 3,+\infty \right ) \)