Zadanie #86

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: wzór na n-ty wyraz ciagu geometrycznego, ciągi geometryczne oraz iloraz ciągu geometrycznego.

Treść zadania

W ciągu geometrycznym \( \left(a_{n} \right) \) dane są: \( a_{1}=3 \) i \( a_{4}=24 \). Iloraz tego ciągu jest równy

A) \( 8 \)
B) \( 2 \)
C) \( \frac{1}{8} \)
D) \( -\frac{1}{2} \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wyliczamy \( q \) ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. \[\ a_{n}=a_{1}q^{n-1} \] Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Ciągi geometryczne

Rozwiązanie zadania

Wyliczamy \( q \) ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego.

\[\ a_{n}=a_{1}q^{n-1} \]\[\ a_{4}=24=a_{1}q^{3}=3q^{3}\; /:3 \]\[\ 8=q^{3}\Rightarrow q=2 \]