Stereometria

Prostopadłościan

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Prostopadłościan

Graniastosłup prosty

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
Pp – pole podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
H – wysokość graniastosłupa
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Graniastosłup prosty

Ostrosłup

Oznaczenia:
Pp – pole podstawy
H – wysokość
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Ostrosłup

Walec

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
r – promień podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
h – wysokość ostrosłupa
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Walec

Stożek

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
r – promień podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
h – wysokość stożka
l – tworząca stożka
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Stożek

Kula

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
r – promień kuli
V – objętość

Wzory maturalne - stereomertia - kula