Stereometria

Prostopadłościan

\[ P=2\left(ab+bc+ac \right) \]
\[ V=abc \]
 

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Prostopadłościan

Graniastosłup prosty

\[ P=2P_{p}+P_{b} \]\[ V=P_{p}*H \]

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
Pp – pole podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
H – wysokość graniastosłupa
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Graniastosłup prosty

Ostrosłup

\[ V=\frac{1}{3}P_{p}*H \]
 

Oznaczenia:
Pp – pole podstawy
H – wysokość
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Ostrosłup

Walec

\[ P_{b}=2 \pi rh \]\[ P=2 \pi r\left(r+h \right) \]\[ V= \pi r^{2}h \]

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
r – promień podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
h – wysokość ostrosłupa
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Walec

Stożek

\[ P_{b}= \pi rl \]\[ P= \pi r^{2}\left(r+l \right) \]\[ V= \frac{1}{3}\pi r^{2}h \]

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
r – promień podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
h – wysokość stożka
l – tworząca stożka
V – objętość

Wzory maturalne - Stereomertia - Stożek

Kula

\[ P=4 \pi r^2 \]\[ V=\frac{4}{3} \pi r^3 \]

Oznaczenia:
P – pole powierzchni całkowitej
r – promień kuli
V – objętość

Wzory maturalne - stereomertia - kula