Próbny egzamin – Listopad 2009Podstawowy

Egzamin maturalny

Arkusz 1

Próbny egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

Listopad 2009

Liczba osób zdających arkusz: 28.
Liczba osób z wynikiem powyżej 50%: 17.
Średni wynik arkusza to: 67%.

Dział: Wartość bezwzględna

1. Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.

Zadania maturalne

Dział: Procenty

2. Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?

Dział: Procenty

3. \( 6 \% \) liczby \( x \) jest równe \( 9 \). Wtedy:

Dział: Liczby i Potęgi

4. Iloraz \( 32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4} \)

Dział: Logarytmy

5. O liczbie x wiadomo, że \( log_{3}x=9 \). Zatem:

Dział: Wyrażenia algebraiczne

6. Wyrażenie \( 27x^{3}+y^{3} \) jest równe iloczynowi:

Dział: Wyrażenia algebraiczne

7. Dane są wielomiany \( W\left ( x \right )=x^{3}-3x+1 \) oraz \( V\left ( x \right )=2x^{3} \). Wielomian \( W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right ) \) jest równy:

Dział: Funkcja kwadratowa

8. Wierzchołek paraboli o równaniu \( y=-3\left(x+1 \right)^{2} \) ma współrzędne:

Dział: Funkcja kwadratowa

9. Do wykresu funkcji \( f\left(x \right)=x^{2}+x-2 \) należy punkt:

Dział: Równania i układy równań

10. Rozwiązaniem równania \( \frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3} \) jest liczba:

Dział: Nierówności

11. Zbiór rozwiązań nierówności \( \left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )> 0 \) przedstawiony jest na rysunku:

Dział: Ciągi arytmetyczne

12. Dla \( n=1,2,3,... \) ciąg \( a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\cdot \left ( 3-n \right ) \). Wtedy:

Dział: Ciągi arytmetyczne

13. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \( 14 \), a jedenasty jest równy \( 34 \). Różnica tego ciągu jest równa:

Dział: Ciągi geometryczne

14. W ciągu geometrycznym \( \left ( a_{n} \right ) \) dane są: \( a_{1}=32 \) i \( a_{4}=-4 \). Iloraz tego ciągu jest równy:

Dział: Trygonometria

15. Kąt \( \alpha \) jest ostry i \( sin\alpha =\frac{8}{9} \). Wówczas \( cos\alpha \) jest równy:

Dział: Trygonometria

16. Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \( tg\alpha \) jest równy:

Zadania maturalne planimetria

Dział: Planimetria

17. W trójkącie równoramiennym \( ABC \) dane są \( \left | AC \right |=\left | BC \right |=7 \) oraz \( \left | AB \right |=12 \). Wysokość opuszczona z wierzchołka \( C \) jest równa:

Dział: Planimetria

18. Oblicz długość odcinka \( AE \) wiedząc, że \( AB\parallel CD \) i \( \left | AB \right |=6 \), \( \left | AC \right |=4 \), \( \left | CD \right |=8 \).

Zadania maturalne planimetria

Dział: Geometria analityczna

19. Dane są punkty \( A=\left ( -2,3 \right ) \) oraz \( B=\left ( 4,6 \right ) \). Długość odcinka \( AB \) jest równa:

Dział: Geometria analityczna

20. Promień okręgu o równaniu \( \left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=16 \) jest równy:

Dział: Funkcja liniowa

21. Wykresem funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2 \) jest prosta prostopadła do prostej o równaniu:

Dział: Funkcja liniowa

22. Prosta o równaniu \( y=-4x+\left(2m-7\right) \) przechodzi przez punkt \( A=\left(2,-1\right) \). Wtedy:

Dział: Stereometria

23. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \( 150cm^{2} \). Długość krawędzi tego sześcianu jest równa?

Dział: Statystyka

24. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: \( 5,x,1,3,1 \) jest równa \( 3 \). Wtedy:

Dział: Kombinatoryka

25. Wybieramy liczbę \( a \) ze zbioru \( A=\left \{ 2, 3, 4, 5 \right \} \) oraz liczbę \( b \) ze zbioru \( B=\left \{ 1,4 \right \} \). Ile jest takich par \( \left ( a, b \right ) \), że iloczyn jest liczbą nieparzystą?

Jeszcze tylko chwila!!!

Jeszcze tylko chwila dzieli Cię, aby poznać wyniku Twojego próbnego arkusza maturalnego. Aby otrzymać wynik wypełnij poniższy formularz i kliknij: Pokaż wynik.

Chcę otrzymać informację o wyniku testu oraz o aktualnych promocjach i produktach Arkusze CKE - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkusze CKE w celach marketingowych (więcej informacji).

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności

Twój wynik to:

Średni wynik zdawalności to: 67%

Opublikuj swój wynik na facebooku!

Facebook
0%

Wyjście

Podobają Ci się arkusze on-line? Zostaw swój komentarz!

Najlepszy wyniki arkusza maturalnego.

Poz.UżytkownikWynikCzas trwaniaPunkty
1Dagmara Zygmunt100 %11 min. 12 sek.25
2azuzanna0596 %21 min. 12 sek.24
3laura.orska84 %34 min. 15 sek.21
4Iga Szut76 %30 min. 34 sek.19
5patrycja.przychocka72 %21 min. 18
6s.oliwia_0664 %42 min. 2 sek.16
7Borsuk4 %37 sek.1