Egzamin maturalny – Maj 2010Podstawowy

Egzamin maturalny

Arkusz 2

Egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

5 Maj 2010

Liczba osób zdających arkusz: 122.
Liczba osób z wynikiem powyżej 50%: 59.
Średni wynik arkusza to: 58%.

Kategoria: Wartość bezwzględna

1. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+7 \right |>5 \).

Kategoria: Procenty

2. Spodnie po obniżce ceny o \( 30\% \) kosztują \( 126 \) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

Kategoria: Liczby i Potęgi

3. Liczba \( \left ( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}}\right )^{0} \) jest równa?

Kategoria: Logarytmy

4. Liczba \( log_{4}8+log_{4}2 \) jest równa?

Kategoria: Wyrażenia algebraiczne

5. Dane są wielomiany \( W(x)=-2x^{3}+ 5x^{2}-3 \) oraz \( P(x)=2x^{3}+ 12x \). Wielomian \( W(x)+P(x) \) jest równy:

Kategoria: Równania i układy równań

6. Rozwiązaniem równania \( \frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest:

Kategoria: Nierówności

7. Do zbioru rozwiązań nierówności \( (x-2)(x+3)< 0\) należy liczba:

Kategoria: Funkcja kwadratowa

8. Wykresem funkcji kwadratowej \( f(x)=3x^{2}+3\) jest parabola o wierzchołku w punkcie:

Kategoria: Funkcja liniowa

9. Prosta o równaniu \( y=-2x+(3m+3)\) przecina w układzie współrzędnych oś \( Oy\) w punkcie \( (0,2)\). Wtedy:

Kategoria: Funkcje i wykresy

10. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f(x).\) Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

Zadania maturalne

Kategoria: Ciągi arytmetyczne

11. W ciągu arytmetycznym \( (a_{n})\) dane są: \( a_{3}=13\) i \( a_{5}=39\). Wtedy wyraz \( a_{1}\) jest równy:

Kategoria: Ciągi geometryczne

12. W ciągu geometrycznym \( (a_{n})\) dane są: \( a_{1}=3\) i \( a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy:

Kategoria: Planimetria

13. Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa:

Kategoria: Trygonometria

14. Kąt \( \alpha\) jest ostry i \( sin\alpha =\frac{3}{4}\). Wartość wyrażenia \( 2-cos^{2} \alpha\) jest równa:

Kategoria: Planimetria

15. Okrąg opisany na kwadracie ma promień \( 4\). Długość boku tego kwadratu jest równa:

Kategoria: Planimetria

16. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość \( 6\), a ramię ma długość \( 5\). Wysokość opuszczona na podstawę ma długość:

Kategoria: Planimetria

17. Odcinki \( AB\) i \( DE\) są równoległe. Długości odcinków \( CD \), \( DE \) i \( AB\) są odpowiednio równe \( 1 \), \( 3\) i \( 9\). Długość odcinka \( AD\) jest równa:

Zadania maturalne - Twierdzenie Talesa

Kategoria: Planimetria

18. Punkty \( A,B,C \) leżące na okręgu o środku \( S\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego \( ASB\) jest równa:

Zadania maturalne - Planimetria

Kategoria: Planimetria

19. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa:

Zadania maturalne - Deltoid

Kategoria: Funkcja liniowa

20. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \( y=-3x+5\) jest równy:

Kategoria: Geometria analityczna

21. Wskaż równanie okręgu o promieniu \( 6 \).

Kategoria: Geometria analityczna

22. \( A=(-5,2)\) i \( B = (3,−2)\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \( ABC\). Obwód tego trójkąta jest równy:

Kategoria: Stereometria

23. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach \( 3 \times\, 4 \times\, 5\) jest równe:

Kategoria: Stereometria

24. Ostrosłup ma \( 18\) wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa:

Kategoria: Statystyka

25. Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \( x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5\) jest równa \( 3\). Wtedy:

Jeszcze tylko chwila!!!

Jeszcze tylko chwila dzieli Cię, aby poznać wyniku Twojego próbnego arkusza maturalnego. Aby otrzymać wynik wypełnij poniższy formularz i kliknij: Pokaż wynik.

Chcę otrzymać informację o wyniku testu oraz o aktualnych promocjach i produktach Arkusze CKE - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkusze CKE w celach marketingowych (więcej informacji).

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności

Your score is

Średni wynik to 58%

Opublikuj swój wynik na facebooku!

Facebook
0%

Wyjście

Podobają Ci się arkusze on-line? Zostaw swój komentarz!

Najlepszy wyniki arkusza maturalnego.

Poz.NazwaWynikCzas trwaniaPunkty
1Dagmara Zygmunt96 %13 minut 7 sekund24
2Gabriela Czaplińska96 %23 minut 10 sekund24
3azuzanna0584 %42 minut 16 sekund21
4patrycja.przychocka80 %3 minut 53 sekund20
5aniedzwiecka1464 %29 minut 17 sekund16
6laura.orska60 %22 minut 3 sekund15
7pomaskawiktoria0652 %59 minut 41 sekund13
8karolinasofinska0540 %18 minut 56 sekund10
9julkamajcherczak40 %32 minut 38 sekund10
10s.oliwia_0632 %32 minut 58 sekund8