Podstawowy

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 488

zamknięte

Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości \( 7 \) jest równa \( 28\sqrt{3} \). Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( 8 \)
D)
\( 16 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 487

zamknięte

Mediana uporządkowanego niemalejącego zestawu sześciu liczb: \( 1,2,3,x,5,8 \) jest równa \( 4 \). Wtedy:

A)
\( x=2 \)
B)
\( x=3 \)
C)
\( x=4 \)
D)
\( x=5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 486

zamknięte

Liczba \( \frac{\sqrt{50}-\sqrt{18}}{\sqrt{2}} \) jest równa:

A)
\( 2\sqrt{2} \)
B)
\( 2 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( \sqrt{10}-\sqrt{6} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 485

zamknięte

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \( p \) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy \( 5 \). Wtedy:

A)
\( p=\frac{1}{36} \)
B)
\( p=\frac{1}{18} \)
C)
\( p=\frac{1}{12} \)
D)
\( p=\frac{1}{9} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 484

zamknięte

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości \( 4 \) i promieniu podstawy \( 3 \) jest równe:

A)
\( 9\pi \)
B)
\( 12\pi \)
C)
\( 15\pi \)
D)
\( 16\pi \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 483

zamknięte

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o \( 10 \) większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest:

A)
czworokąt
B)
pięciokąt
C)
sześciokąt
D)
dziesięciokąt

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 482

zamknięte

Odległość między środkami okręgów o równaniach \( (x+1)^{2}+(y-2)^{2}=9 \) oraz \( x^{2}+y^{2}=10 \) jest równa:

A)
\( \sqrt{5} \)
B)
\( \sqrt{10}-3 \)
C)
\( 3 \)
D)
\( 5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 481

zamknięte

Punkt \( S=(-4,7) \) jest środkiem odcinka \( PQ \), gdzie \( Q=(17,12) \). Zatem punkt \( P \) ma współrzędne:

A)
\( P=(2,-25) \)
B)
\( P=(38,-17) \)
C)
\( P=(-25,2) \)
D)
\( P=(-12,4) \)